آنقدر فكر كردن به شكست وناكامي آدمي را ناراحت ميكند كه خود آن اينگونه نيست

بنام خالق زیبایی ها
تاریخ بروزرسانی: 93.1.25 - 19:52
توسط: مدیر سایت------------------------------------------------