آنقدر فكر كردن به شكست وناكامي آدمي را ناراحت ميكند كه خود آن اينگونه نيست

بنام خالق زیبایی ها
تاریخ بروزرسانی: 93.5.4 - 14:54
توسط: مدیر سایت------------------------------------------------