آنقدر فكر كردن به شكست وناكامي آدمي را ناراحت ميكند كه خود آن اينگونه نيست

بنام خالق زیبایی ها
تاریخ بروزرسانی: 93.12.17 - 12:24
توسط: مدیر سایت------------------------------------------------